LaHoChi wat is dat ???

« Een natuurlijke energetische methode door handoplegging »

Lahochi is een zeer krachtige zorgverstrekkende energetische techniek door middel van handoplegging. Zij levert, door haar eigenheid, een zeer hoge frequentie van Licht.

Ze wordt door sommigen beschouwd als een vorm van Reiki, ondanks het feit dat de manier om deze energie te kanaliseren en om de handen te leggen voor het overbrengen van de energie van Licht/Liefde fundamenteel verschilt van Usui Reiki. We kunnen deze energie ook vergelijken met deze van Quantum Touch, en zoals bij Reiki, is ook deze fundamenteel anders.

Als beoefenaars van Reiki (niveau 3A) gedurende meer dan 15 jaar en van Quantum Touch gedurende meer dan 5 jaar hebben we veel hogere trillingen met LaHochi kunnen vaststellen.

Lahochi (uitgesproken als lah hoe chee) is een spirituele energie met zeer hoge trillingsfrequenties. Zij stelt ons in staat om toegang te krijgen tot een veel beter begrip en toepassing van de Universele Levensenergie voor zichzelf en om anderen te helpen, met respect voor ieders vrije keuze.

Lahochi kan afzonderlijk gebruikt worden of in combinatie met andere zorgverstrekkende systemen.

Lahochi stelt ons in staat toegang te krijgen tot subtiele genezende energieën op verhoogde frequenties en deze te integreren, hetgeen de weg opent naar een multidimensioneel bewustzijn.

Lahochi herstructureert en balanceert de subtiele lichamen van het Wezen, in het bijzonder wanneer er zich een trauma in het emotionele lichaam heeft voorgedaan.

Op 15 mei 1991 werd het onderrichten van Lahochi overgedragen door een spirituele Chi meester –  Meester LaHoChi – die bestond in het koninkrijk der engelen naast de Spirituele Meester « Satchamar ». Hun energetische verbondenheid zorgde ervoor dat deze spirituele helende energieën geactiveerd werden.

LaHoChi betekent…

De toon  » La  »  in LaHoChi verwijst naar het licht, de liefde en de wijsheid die voortkomen uit de verhoogde frequenties van Licht,

De toon  » Ho  » verwijst naar de beweging van deze energie,

De toon  » Chi  » is de levenskracht, de universele levensenergie.

Hierdoor is Lahochi een van de hoogste frequenties van helend licht dat momenteel wordt overgedragen en dat, in samenhang met de intenties van de spirituele wereld en van de mens, het mogelijk maakt voor de energie om overal naartoe te gaan waar zij het nodig acht. Ze kan gebuikt worden voor de heling van de aarde, de mensen, dieren en planten.

Iedereen kan deze eenvoudige helende techniek door middel van handoplegging leren. Het is door oefening en het openen van uw eigen kanalen dat u steeds bekwamer wordt. Een kenmerk van LaHoChi is dat het aanroepen van Meester LaHoChi, alsook het voorafgaande gebed, een “beschermend schild” in stand houdt rond de heler en de ontvanger.

Deze bescherming is bestand tegen indringen van trillingen en beschermt de gever en de ontvanger tegen vrijgekomen negatieve energieën tijdens de heling. Zoals bij andere helingsmethoden met trillingen ontvangen zowel de heler als de ontvanger een helende behandeling tijdens een sessie Lahochi.

De zelfbehandeling is een zeer krachtig middel dat je in staat stelt om de diverse informatie, ontvangen bij de initiatie, te integreren en een diepgaande heling in jezelf te bewerkstelligen.

De Lahochi behandelingen kunnen gebeuren tijdens sessies, rechtstreeks of op afstand. De duur van een behandeling is gemiddeld iets langer dan een uur. In een Lahochi helingssessie heeft de therapeut vijf specifieke basisposities ter beschikking waar hij zijn handen plaatst op het lichaam van de Ontvanger. Deze bedekken het hoofd, de borstkas, de armen, de heupen en de regio van de benen en het hart.

Door te oefenen leert hij om helemaal een kanaal te worden, om te vertrouwen op zijn intuïtie en zich te laten leiden om de helende energie te sturen naar een of specifieke zones bij de patiënt.

De voordelen van de LaHoChi

 • Lahochi opent de 21 energiecentra van het lichaam of het anatomisch systeem van meridianen.
 • Lahochi weeft  de energievelden opnieuw door het repareren van gaten, scheuren en gebieden die beschadigd zijn door een variëteit van invloeden waaronder een moeilijke geboorte, een chirurgische ingreep, bestraling, medicijnen, ongevallen, oude en huidige verwondingen door het leven, alle soorten trauma’s, gifstoffen uit de omgeving, negatieve programmaties en genetische aanleg,
 • Lahochi introduceert trillingen van kleur en geluid,
 • Lahochi verbetert, in het etherische veld van het lichaam, een behandeling zoals bijvoorbeeld acupunctuur,
 • Lahochi laadt de trillingen van extracten van bloesems en mineralen,
 • Lahochi brengt de circulatie van craniale vloeistof in de hersenen in evenwicht en balanceert het cerebrospinale systeem,
 • Lahochi opent de blokkades in het subtiele energetische lichaam,
 • Lahochi opent en reinigt het chakrasysteem,
 • Lahochi her-aligneert de structuur van het lichaam zoals een multidimensioneel rooster dat de integriteit van het lichaam handhaaft,
 • Lahochi ontwart de elektrische blokkades in de lichaamsenergie, vergelijkbaar met een netwerk van verbindingen tussen het cellulaire geheugen en het fysieke lichaam zodat de informatie vrij kan doorstromen,
 • Lahochi vergroot het energieveld,
 • Lahochi plaats het goddelijke geheugen in de buitenste laag van het energieveld en dit zorgt voor de overdracht van het goddelijke geheugen naar het hele lichaam,
 • Lahochi plaatst het goddelijke geheugen in het etherische veld met als doel het herstellen van wanverhoudingen,
 • Lahochi activeert het lichtlichaam,
 • Lahochi versnelt heling en psychische capaciteiten (helderziendheid, mediumschap, enz. ..).

Lahochi behoort op geen enkele manier toe aan een orde of religieuze of sectaire beweging: Het toedienen van zorgen alsook het onderrichten van Lahochi zijn vrij toegankelijk voor iedereen ongeacht oorsprong of geloofsovertuiging. Lahochi geeft aanbevelingen maar legt niets op en blijft een echte school van vrijheid en respect. We koesteren de vrome wens dat alle personen die zich geroepen voelen door deze energie morgen de overtuigde bewakers van deze waarden mogen zijn.

Lahochi kan niet de plaats innemen van medisch advies of behandeling, en dit op geen enkele manier : Elk ander advies of tegenovergestelde aanpak moet zonder twijfel beschouwd worden als een zware inbreuk op de ethiek alsook op de vereiste deontologie in het kader van zorgverlening, initiatie, of in een breder kader van het toepassen van Lahochi in zijn geheel.

De opgeleide therapeut verbindt zich tot de meest perfecte vertrouwelijkheid: de uitgewisselde gesprekken tijdens een zorgverlening of een stage vallen onder de vertrouwelijkheid. Zoals bij alle professionals is de meester-onderwijzer van Lahochi gehouden aan de discretieplicht.

Volgende Workshop

Zaterdag 17 en Zondag 18juni van 10u tot 17u

(2 dagen)

Particulieren: 270 € p.p B.T.W inclusief.

Zelfstandigen en bedrijven: 270 € p.p + 21% B.T.W = 326.70€ p.p B.T.W inclusief.

Werkzoekende en studenten: 135 € p.p B.T.W inclusief.

U komt in duo: 405 € per duo B.T.W inclusief. (Particulieren)

Inschrijvingen en inlichtingen via ons contact formulier, per telefoon  +32 475 64 85 12 of rechtstreeks per e-mail naar info@chinesscentre.be

We hebben onze opleiding gevolgd bij  Christian Kalafate (Activzen) auteur van het book “LaHoChi”. Meer info over Christian op onze Franse pagina.

 

Workshops LaHoChi

Wij organiseren regelmatig LaHoChi workshops in Brussel
Praktische informatiePraktische informatie