Wat is Biodynamisch CranioSacraal ???

De Biodynamische CranioSacraal therapie gaat uit van de vaststelling dat het cerebrospinale vocht in de hersenen en het ruggenmerg zich op een ritmische manier bewegen en dat dit ritme zich verspreidt in het hele organisme en het voorziet van essentiële impulsen.

Therapeuten kunnen dit ritme aanvoelen met hun handen en zo zachte impulsen geven aan het organisme, waardoor dit een nieuw evenwicht kan vinden en zijn zelfhelende krachten kan opstarten.

Historiek en filosofie

De craniosacraal therapie heeft zijn wortels in de osteopathie, opgericht in 1874 door Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917). Still was de eerste die het primordiale belang van de hersenen, en meer specifiek van het cerebrospinale vocht, voor het organisme herkende.

Dit laatste wordt geproduceerd in de ventrikels van de hersenen; het beschermt, voedt en zuivert de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Daarenboven is het ook een belangrijke vector voor informatie.

Rond 1900 wordt Dr. William Garner Sutherland (1873-1954), een leerling van Dr. Still, zich echt bewust van de ritmische bewegingen van de schedel (Cranium). Hij voelt ze in de hersenen, de hersenvliezen, het cerebrospinale vocht, in de wervelkolom en het sacrum. Omdat deze bewegingen onafhankelijk zijn van de pulmonaire ademhaling en van het cardiovasculaire stelsel, en ze een centrale rol spelen, kwalificeert hij ze als primair ademhalingsmechanisme.

Tijdens tientallen jaren van studie ontdekt Sutherland een kracht die deze onwillekeurige, ritmische bewegingen van de primaire ademhaling aanstuurt en onderhoudt. Hij noemt deze kracht «Potentie» (Potency) en de verantwoordelijke voor deze kracht, « Levensadem » (Breath of Life). De impact van « Levensadem » komt tot uiting in het primaire ademhalingsstelsel.

Een specifiek rol wordt toegekend aan de fulcrums, energetische steunpunten waarrond de lichaamsprocessen zich organiseren, alsook aan de kalmtepunten (Still points), waarin de ritmische bewegingen van het craniosacraal stelsel tot rust komen.

Op het einde van de jaren 70 gebruikt de Amerikaanse osteopaat en onderzoeker John Upledger (geboren in 1933) voor het eerst de term craniosacraal therapie – woord samengesteld uit  « cranio » voor cranium en « sacraal » voor sacrum. Dr. Upledger laat het grote publiek kennismaken met deze methode.

Tegenwoordig heeft elk ritme en elke beweging van het craniosacraal stelsel een eigen naam, afhankelijk van zijn snelheid en kwaliteit: craniaal ritmische influx (CRI), Mid TIDE, Potentie TIDE, Long TIDE. Deze ritmische bewegingen zijn in het hele lichaam voelbaar. Een vrije doorstroming van het cerebrospinale vocht stelt het zenuwstelsel, de spieren, de fascia, de organen, de botten en al het weefsel van het menselijke lichaam in staat om op een optimale manier te communiceren. De verschillende kwaliteiten van de craniaal ritmische influx (CRI) geven daarenboven ook informatie over de toestand van het organisme op alle niveaus, over de spanningen, de functionele verstoringen en de structurele modificaties in het zenuwstelsel, de fascia, de weefsels, de organen, de spieren en de botten.

HET LICHAAM BEZIT DE KRACHT OM VOOR ZICHZELF TE ZORGEN

Het leven omvat mechanismen om zich in stand te houden, zich te behoeden en dus zich te herstellen. Dit feit is sinds mensenheugenis bekend, maar zelfs nu zijn wetenschappers nog altijd niet in staat om deze capaciteit van het lichaam om zichzelf te herstellen te verklaren. In tegenstelling met andere medische of alternatieve benaderingen, die gebaseerd zijn op een externe interventie (medicatie, chirurgie, manipulatie) stimuleert en ondersteunt de Biodynamische CranioSacraal therapie het lichaam in zijn natuurlijke neiging om gezondheid en evenwicht tot uiting te brengen.

VANDAAG

Deze toepassing is vandaag zeer ver gevorderd in talrijke landen, vooral in Angelsaksische landen, en ze ontwikkelt zich snel in Frankrijk waar ze meer en meer bekendheid krijgt.

DE KWALITEIT VAN AANWEZIGHEID EN BEWUSTE AANRAKING

Stress, trauma’s, emotionele problemen creëren onevenwicht in ons lichaam. Zij liggen aan de basis van symptomen die zich vaak pas jaren later manifesteren. Met een lichte aanraking wordt dit onevenwicht aangevoeld door een ervaren therapeut als zones van weerstand, stagnaties of beperkingen in de mobiliteit van weefsel. Door zijn aanwezigheid en de kwaliteit van zijn aanraking stimuleert de ervaren therapeut het herstel van het ritme en vereenvoudigt hij de terugkeer naar welzijn en evenwicht.

De bewuste aanraking en de therapeutische aanwezigheid stellen het lichaam in staat om zich opnieuw te verbinden met de natuurlijke processen van zelfheling.

Therapie – Effecten – Werkwijze van de Biodynamische CranioSacraal therapie

De Biodynamische CranioSacraal therapie vindt plaats in individuele sessies. In het begin van de behandeling neemt de therapeut(e) een gedetailleerde enquête af over de toestand van de klant en informeert de klant over de therapeutische methode en over de voortgang van de behandeling.

De klant gaat liggen op een massagetafel, met gemakkelijke kledij. Het werk kan ook zittend gebeuren, rechtstaand of in beweging of op de grond (vooral bij kinderen).

Door palpatie (zachte contacten) en dankzij het beluisteren van de ritmes van het craniosacraal stelsel evalueert de therapeut(e) en spoort de spanningen in het bindweefsel, de organen, de spieren en de botten op. De therapeuten kunnen met hun handen de subtiele beweging van het cerebrospinale vocht en zijn verschillende kwaliteiten voelen. Zij ondersteunen met hun aandacht en subtiele impulsies het zelfhelingsproces van hun klanten.

Verstoppingen en andere blokkades in het craniosacraal stelstel geven de therapeut(e) aanwijzingen over de plaats waar hij/zij zijn/haar handen moet leggen. Zo ontstaat er een soort van dialoog tussen de handen van de therapeut(e) en het lichaam van de klant.

Als er een fulcrum optreedt dan kan de energie die hierin vastgehouden wordt bevrijd worden door middel van fijne manuele impulsen en/of communicatie met het gehele systeem. Op het ogenblik dat dit zich voordoet ziet de therapeut(e) hoe het organisme zich organiseert in een nieuw evenwicht.

Het zenuwstelsel en het hele lichaam – van het bio-energetisch veld tot en met de cellen – evenals de verbindingen tussen de verschillende niveaus van het lichaam worden erbij betrokken. De therapie volgt de doelstelling van het organisme, namelijk het creëren van een toestand van evenwicht dankzij de zelfhelingskracht en de biologische reguleringsmechanismen.

De sessies kunnen verbaal worden begeleid en ondersteund. In elk geval vallen er frequent lange momenten van stilte. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klant. Een behandeling duurt algemeen gesproken ongeveer een uur, vaak minder lang voor kinderen en baby’s.

Tijdens de behandeling kunnen reacties op verschillende niveaus van het bewustzijn optreden. Bijvoorbeeld, ervaringen of beelden uit het verleden, gedachten, lichamelijke en/of sentimentele gevoelens kunnen in het bewustzijn opduiken. De therapeut(e) begeleidt deze processen met woorden en vooral door zich te baseren op de bronnen, dit wil zeggen dat hij/zij de gezonde delen in het organisme en het bewustzijn van de klant versterkt.

Tussen de behandelingen door en/of na afloop van de therapie zal de therapeut(e) naar behoefte oefeningen om uit te voeren geven aan de klanten. Deze persoonlijke inspanning helpt hen om een betere perceptie van zichzelf te krijgen, om hun verantwoordelijkheid op te nemen en versterkt hun begrip over de processen van gezondheid.

Grenzen

De Biodynamische CranioSacraal therapie kan niet toegepast worden, of enkel onder voorbehoud, in situaties waar een verhoogde druk in de schedel vermeden moet worden, bij hersenaneurysma, alsook kort na een schedel- of hersenblessure, een hersenschudding of een hersenbloeding. Tijdens risicozwangerschap, bij psychische ziekte of kwaadaardige tumoren kan de craniosacraal therapie enkel worden toegepast met extreme voorzichtigheid, met een professionele ervaring van meerdere jaren en eventueel met het akkoord van andere personen uit de gezondheidssector.


De Biodynamische CranioSacraal therapie kan toegepast worden bij een groot aantal symptomen zoals :

 • Problemen van het zenuwstelsel
 • Slaap
 • Psycho-emotionele spanningen
 • Angst
 • Depressie, vermoeidheid, stress
 • MSA (Musculoskeletale aandoeningen)
 • PSR (Psychosociale risico’s)
 • Diverse ziektebeelden
 • Gevolgen van een shock of een ongeval
 • Rugpijn
 • Fysieke pijnen
 • Migraine
 • Perioden van veranderingen in het leven
 • Spijsverteringsproblemen
 • Geboortetrauma’s
 • PMS (Prémenstruele spanningen)
 • Helpt bij het verminderen van neveneffecten van chemotherapie
 • Enz…

Programma voor de ontdekkingsworkshop van de Biodynamische CranioSacraal therapie

Programma:

Naast veel praktijk worden volgende punten aangekaart:

 1. De geboorte van het woord “Biodynamisch “
 2. De principes van Biodynamisch
 3. De Aanwezigheid of het Loslaten
 4. Het Fulcrum van de beoefenaar
 5. De neutrale toestand van de beoefenaar
 6. Het Centreren
 7. De non-actie van de beoefenaar
 8. De levensadem en de primaire ademhaling
 9. Gehoor geven aan neutraliteit
 10. Notie van “Potentie”
 11. Het waarnemingsveld : plan vooraf en achteraf
 12. Ritueel van het contact: contact opnemen
 13. Het relationele aanraken
 14. Meditaties

Volgende workshop

Zaterdag 31 maart en Zondag 01 april 2018 van 10u tot 17u

(2 dagen)

Particulieren: 250 € p.p B.T.W inclusief.

Zelfstandigen en bedrijven: 250 € p.p + 21% B.T.W = 302,50 € p.p B.T.W inclusief.

Werkzoekende en studenten: 125 € p.p B.T.W inclusief.

U komt in duo: 375 € per duo B.T.W inclusief. (Particulieren)

Inschrijvingen en inlichtingen via ons contact formulier, per telefoon  +32 475 64 85 12 of rechtstreeks per e-mail naar info@chinesscentre.be

Workshop in het Frans gegeven door het CHIness Centre.(Vertaling mogelijk op aanvraag)

Annuleringsvoorwaarden:

Het is soms mogelijk dat je door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Wanneer dit gebeurt vragen wij jou om ons hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte te brengen. Tot 7 dagen voor aanvang van de cursus storten we het cursusgeld terug min 50€ administratiekosten. Indien je annuleert minder dan 7 dagen voor de aanvang van de cursus, dan wordt het hele bedrag toch in rekening gebracht tenzij er iemand deelneemt in jouw plaats. Ook indien je niet komt opdagen of eerder weggaat zal het volledige bedrag gefactureerd worden. Indien Chiness Centre zelf aansprakelijk is voor het annuleren van een cursus zal het volledige bedrag worden teruggestort.

Ontdekkingsworkshop Biodynamisch CranioSacraal

Wij organiseren regelmatig Biodynamisch CranioSacraal workshops in Brussel.
Praktische informatiePraktische informatie